Vilka är vi?

Vår webadress är: https://catartofsweden.se.

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

CatArt of Sweden (i denna policy benämnda ’CatArt’ eller ’vi’) är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i de fall det är CatArt som samlar in uppgifterna, exempelvis ifall du beställer ett konstverk via vår hemsida. I de fall vi fått uppgifterna från annan personuppgiftsansvarig part (t ex då du köpt en produkt av någon som anlitat CatArt för utförande av beställt konstverk) är den parten primärt ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. CatArts roll är då att bistå den personuppgiftsansvariga parten som personuppgiftsbiträde.